лекар в "Обща и клинична патология"

Завършва през 1996 г. Медицински Университет, гр. София, висше медицинско образование.

1997 г. – 2012 г. Специализирана Болница за Активно Лечение по Онкология - гр. София.

2012 г. – лекар, обща и кл.патология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” в Клиника „Обща и клинична патология”

• Специалност - обща и клинична патология; цитопатология.

• Публикации в Национални и Международни конференции и конгреси и участия научни форуми.

• Член на „Българско дружество по патология”; Български лекарски съюз.

Научни интереси и квалификация в областта на онкологичната патология, молекулярна патология, цитопатология, детска хирургична патология и детска онкопатология.