Д-р Никола Костадинов Картулев

детски хирург

Завършва медицина в Медицински университет – София през 2014 г.
В периода 2010 – 2012 г. работи като санитар в УМБАЛ „Лозенец”.
От 2015 г.е назначен като лекар-специализант по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
Научните му интереси са в областта на мини-инвазивна хирургия и детска гърдна хирургия.