Д-р Ния Красимирова Атанасова

специализант

Завършва медицина в Медицински университет – София 2015 г.
От 2015 г.е лекар-специализант по детска хирургия в УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
Участие в международни прoграми на People to people international organization – student chapter in fels.
Научни интереси – гръдна хирургия, вродени аномалии.