Д-р Ния Иванова Сърбянова-Пашалийска

началник клиника

Д-р Ния Сърбянова завършва медицина към Мдицински университет, гр. София през 1988 г. В периода 1988 г. - 1991 г. е ординатор патологоанатом, а от 1991 г. става част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" като научен сътрудник III степен към отделение по патология. През 1994 г. има придобита специалност по патологоанатомия и цитопатология. От 1997 г. е научен сътрудник II степен към отделение по патология и от 2001 г. има професионална квалификация по цитопатология. През 2008 г. е научен сътрудник I степен, през 2011 г. е асистент към отделение "Обща и клинична патология", а през 2014 г. става асистент към Клиника обща и клинична патология. От 2018 г. д-р Ния Сърбянова е началник на Клиника по обща и клинична патология на болница "Пирогов". Член е на ръководството на Сдружение "Българско дружество по патология". 

Д-р Сърбянова има редица участия в национални конференции и конгреси, както и над 60 публикации. Сред научните интереси са онкопатология, педиатрична патология, гастроентеропатология, гинекология.

Владее руски, френски и английски език.