Д-р Невяна Христова Цацова-Цветкова

вътрешни болести, специализант кардиология

Д-р Невяна Цацова завършва медицина с отличие в Мдицински университет, гр. София през 2001г. През 2008 г. придобива специалност по "вътрешни болести". От 2018 г. до момента е специализант по кардиология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. От 2020 г. участва в провеждането на практически занятия по програма „ПУЛСС- Практически увод в лечението на спешни състояния“. Професионалните интереси на д-р Цацова са в областта на спешната кардиология и ехокардиографската диагностика.

Владее английски език.