Д-р Неда Аркадиева Иванова

специализант пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Иванова завършва медицина в Софийски университет – гр. София през 2019 г. и от същата година е специализант към Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. През 2015 г. участва в разработването на проект към БАН на тема „Молекулярни механизми на карциногенеза при човека“. А през 2016 г. участва в съвместен проект с Hоpital Cochin, Париж, Франция. на тема „Implement health system response to gender based violence”. Още като студент д-р Иванова проявява интерес към пластично-реконструктивната хирургия и провежда стажове в България и Франция. От 2010 г. д-р Иванова участва в организацията на ежегоден коледен благотворителен базар на International woman’s club.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА и Balkan medical union – BMU.

Владее иврит, френски и английски език.