Д-р Мирослав Миленов Налбантов

специализант кардиология

Д-р Мирослав Налбантов завършва висше медицинско образование през 2019 г. в Медицински университет – гр. София. През 2020 г. работи в МБАЛ „Здраве“ – гр. Велинград като ординатор във Вътрешно отделение. От юли 2020 г. е част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като специализант по кардиология. Участва активно в медицински конгреси и семинари. Научните му интереси са в областта на спешната кардиология и исхемичната болест на сърцето.

Владее английски език.