Д-р Милена Иванова Димитрова

Асистент; Началник Отделение по Вътрешни болести

Д-р Милена Иванова Димитрова; асистент; Нач. Отделение по Вътрешни болести.

Работи в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” от 1982 г.
Родена на 22.10.1955 г. в гр. Бургас.
Завършва Висше Медицинско образование през 1979 г. в МА гр. София.
Специалист по Вътрешни болести – 1985 г.; Ревмокардиология – 1990 г.

Специализира Спешна Медицина към момента.