Д-р Мария Володиева Дочкова

лекар обща и клинична патология

Д-р Мария Дочкова завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2013 г. Притежава сертификати от Българска академия на науката и изкуствата - Биопсична диагностика на заболяванията на белите дробове, плеврата и медиастинума (2016 г.), Тумори на шията и главата (2015 г.), Мозъчни тумори на централна нервна система. Невроендокринни тумори. (2014 г.). Д-р Дочкова участва в публикация на тема „Роля на лимфо-васкуларната инвазия в прогнозата на езофагеалния карцином”, както и в Национална конференция по патология, Трявна – 2015 г. на тема „Тумори на езофагогастралната връзка“. От 2014 г. д-р Мария Дочкова е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Владее испански, английски и немски език.