специализант

Д-р Мария-Магдалена Бонева завършва Медицински университет, гр. София през 2018 г. От 2019 г. е част от екипа на Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2021 г. взима участие като делегат в I научна конференция по трансфузионна хематология, гр. Варна. Владее английски и френски език.