д-р Мария Андреева Хаджиниколова

ортопед-травматолог

Д-р Хаджиниколова завършва Медицински университет - София през 2014 г. Своята специалност Ортопедия и травматология придобива през 2020 г. след специализация във Втора клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ Н. И. Пирогов. От 2019 г. е докторант и разработва тема в областта на раменното протезиране. Участва в международни обучения във Франция, Великобритания, Унгария, Швейцария. Специализира в научно-изследователски център ARI- Davos, Швейцария.