Д-р Кириаки Даниел Съботинова

специализант кардиология

Д-р Кириаки Съботинова завършва медицина в Медицински университет, гр. Плевен с отличие през 2020 г. През 2021 г. след успешно преминат конкурс е зачислена като лекар-специализант в Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов".

Владее гръцки, английски и френски език.