д-р Христо Христов

анестезиолог-реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Христо Христов е завършил медицина през 2010 г. в Медицински университет – София.

От 2011 до 2015 г. работи в болницата по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев” в Горна Баня – София.

През 2016 г. придобива специалност по анестезиология и интентензивно лечение.

В детската клиника по анестезиология и интензивно лечение на болница „Н. И. Пирогов” работи от 2015 г. до настоящия момент.