Д-р Изабел Мехди Пашапур

специализант кардиология

Д-р Изабел Пашапур завършва медицина в Медицински факултет към Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2020 г. През периода 2016 г. - 2020 г. работи като болногледач в КАИЛ- Реанимация в болница „Света Екатерина“. През 2018г. преминава практическо обучение в реална работна среда, реализирано в “Военномедицинска Академия – Спешно отделение” към Проект BG05M20P001-2.002-0001 “Студентски практики-Фаза 1”.През първата половина на 2021 г. работи като лекар в ЦСМП (Център за спешна едицинска помощ) гр. София. От лятото на 2021 г. започва специализация по "Кардиология" в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".  От м. септември 2021 г. е участник в практически занятия към проект ПУЛСС (Практически увод в лечението на спешните състояния).
Научните интереси на д-р Пашапур са в областта на спешната кардиология, остри коронарни синдроми, ехокардиография и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.