Д-р Иван Владимиров Балабански

специализант пластично-възстановителна и естетична хирургия

Д-р Иван Балабански завършва медицина през 2019 г. От 2020 г. е специализант към Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“. Още като студент д-р Балабански проявява интерес към хирургията и работи в отделения с хирургична насоченост в София и Благоевград.

Интересите на д-р Балабански са в областта на изгарянията, лечение на хронични рани, реконструкция след травми, кожни тумори, както и естетичната хирургия.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС, Българска асоциация по пластично-реконструктивна и естетична хирургия – БАПРЕХ, Европейска асоциация за лечение на изгаряния – ЕВА.

Владее английски език.