Д-р Иван Младенов Пашов

лекар

Д-р Иван Пашов завършва медицина в Софийски университет – гр. София през 2021 г. От 2022 г. официално е назначен като лекар към Клиника по изгаряния и пластична хирургия на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“. Още като студент д-р Пашов проявява интерес към пластично-реконструктивната хирургия и провежда професионални стажове в Италия и Индия. През 2019г. е част от българския отбор в най-голямото състезание по синтетична биология International Genetically Engineered Machine (iGEM) в Бостън с научна разработка на тема "Peptides with antimicrobial properties as a terminator for multi-resistant bacterial pathogens".

Интересите на д-р Пашов са в областта на изгарянията, лечение на хронични рани, реконструкция след травми, кожни тумори, както и естетичната хирургия.

Член е на Български лекарски съюз – БЛС. Владее английски.