Д-р Иван Атанасов Комитов

лекар

Д-р Иван Комитов завършва Медицина към Медицински университет, гр. София през 1992 г. През годините работи като лекар-терапевт и GP в лечебни заведения в страната. От 2020 г. е част от екипа на Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛСМ „Н И. Пирогов“. Владее руски и английски език.