лекар в "Обща и клинична патология"

Завършва медицина в МИ – София, през 1986 г.
Започва да работи като ординатор-патолог гр.Ямбол през 1986 г.
1987-1988 – асистент ВМИ „Павлов” – гр.Пловдив.
1988-1990 – асистент катедрата по патология” – ВМИ-София, МА-МБИ.
1990-2004 г. – последователно научен сътрудник ІІІ-ІІ ст. – И-т „Н.И.Пирогов” – София.
Специалности – обща и клинична патология; цитопатология.
Научна степен „Доктор-PHD”.
Има публикации в Национални и Международни конференции и конгреси и активни участия научни форуми.
Член на „Българско дружество по патология” и Български лекарски съюз.
Придобита квалификация: Имуноморфология, патология на мъжката и женската полова система, патология на оториноларингологията, мениджмънт и здравна политика, цитопатология и сертификат за цитодиагностика, кратък и пълен курс по Медицински ендокринология и гинекология.