Д-р Йонко Йорданков Савов

лекар обща и клинична патология; главен асистент

Д-р Йонко Савов завършва медицина към Висш медицински институт, гр. София през 1986 г. През 1991 г. придобива специалност "патологоанатомия", а през 2001 г. и специалност "цитопатология". През 2009 г. д-р Савов завършва магистратура по Здравен мениджмънт. Има научна степен "доктор". През 2011 г. завършва магистърска програма по богословие в Богословски факултет към СУ "Кв. Климент Охридски", гр. София. 

Професионалният си път д-р Савов започва като ординатор-патолог в гр. Ямбол през 1986 г. В периода 1987 г.- 1988 г. е асистент катедра по патология към Висш медицински институт, гр. София. От 1990 г. е част от екипа на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" като е последователно научен сътрудник III - II степен, а от 2011 г. и главен асистент към Клиника по обща и клинична патология на лечебното заведение.

Д-р Савов има редица публикации в национални и международни конференции и конгреси и активни участия в научни форуми. Член е на Българско дружество по патология и Български лекарски съюз. Има придобити квалификации - имуноморфология, патология на мъжката и женската полова система, патология на оториноларингологията, мениджмънт и здравна политика, цитопатология и сертификат за цитодиагностика, кратък и пълен курс по Медицински ендокринология и гинекология.

Владее английски език.