Д-р Явор Бисеров Пукалски

Началник Отделение по детска ортопедия и травматология, "Н. И. Пирогов" детски ортопед-травматолог

            Д-р Явор Пукалски завършва медицина към Медицински университет, гр. София, през 2011 г. От 2012 г. е част от екипа на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов", а от 2015 г. е асистент към същото отделение. През 2019 г. придобива образователна и научна степен "доктор" след защита на дисертационен труд на тема "Лечение на острата фрактура - луксация на Монтеджия в детска възраст".
От началото на месец Януари 2023 г. д-р Пукалски оглавява уникалната за България Детска травматология.
    Професионалните му интереси включват фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца, лакътни увреди, политравматични пациенти, гръбначни изкривявания, ходилни проблеми при деца и подрастващи, ултразвукова диагностика на тазобедрената става при новородени.

     Д-р Пукалски провежда лекции на студенти и спешни медици, както и взима участие в редица български и чуждестранни форуми. Има преминати курсове и специализации в страната и чужбина - Швейцария, Великобритания, Турция и др. Част от завършените курсове са: AO Trauma Shoulder and Elbow Seminar - 2022; Ехографска диагностика на тазобедрената става по метода на Граф - 2019; AO Trauma Master Course: Managing Pediatric Musculoskeletal Injuries - 2018; EFORT Basic Science course - 2018; EFORT Travelling Fellowship - Турция - 2017; Първи български курс на проф.Граф по ехография на тазобедрената става за диагностика и лечение на DHH у новороденото - 2017; The 22nd Surgery of the Adult foot and Ankle Course - Великобритания - 2017; AO Trauma: Current principles of fracture management roadshow - 2016; BOTA-AAOS(American Academy of Orthopedic Surgeons) Elbow Program - 2016; AO Trauma: Advanced Principles of Fracture Management - Швейцария - 2015; AO Trauma: Basic Principles of Fracture Management - 2015; Microsurgery - Гърция - 2014.  Сред професионалните постижения на д-р Пукалски се открояват участие в лигата "Лекарите, на които вярваме" на в-к 24 часа за 2019 г. и 2020 г. , както и награда на Български лекарски съюз (БЛС) - Млад лекар на годината - 2019 г.  

     Д-р Явор Пукалски е секретар на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), заместник-председател на "Секция по детска ортопедия и травматология" към Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА), както и национален преподавател и секретар по образователна дейност към AO Trauma - България.  
За контакт с д-р Явор Пукалски: 02/ 9154399

0886662042