Д-р Явор Бисеров Пукалски

ортопед-травматолог в Отделение по детска ортопедия и травматология

Роден е на 29.10.1985 г. 

Завършил е с отличие НПМГ "акад. Л. Чакалов". 

От 2005 до 2011 г. работи като санитар във ВМА - София.

Завършил е МУ – София 2011 г. 

От 2012 г. работи в УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

През 2013 г. започва да специализира ортопедия и травматология , а от 2015 г. вече е и асистент по ортопедия и травматология към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

„Преминал курсове и специализации в България, Швейцария, Турция, Великобритания и Гърция.“

Има над 20 публикации и участия в български и международни форуми. 

Член на БОТА и на AO.