Д-р Янко Драгомиров Пъхнев

детски хирург

Д-р Янко Пъхнев завършва Медицински университет - гр. Пловдив през 2005 г. До 2008 г. работи в системата на Спешна помощ (ЦСМП-София). През 2008 г. започва работа и специализация в Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". През 2015 г. придобива специалност по Детска хирургия. През 2018 г. придобива образователна и научна степен "Доктор" по детска хирургия. От 2022 г. има призната специалност по гръдна хирургия. По настоящем е хоноруван главен асистент към катедрата по Детска хирургия към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Научните му интереси са в областта на спешната детска хирургия - коремна, гръдна хирургия и мини-инвазивна хирургия. Завършил е курсове и специализации по лапароскопска хирургия, видео-асистирана торакална хирургия, бронхология 1-во ниво и други. 

Д-р Пъхнев е член на Българско хирургично дружество(БХД), Дружество по детска хирургия (ДДХ) и Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия(БАГССХ); Дружеството по детска онкохематология(ДДОХ); Българско дружество по белодробни болести(БДББ); Член на Европейското дружество по детска онкология (SIOPE). “

Участва активно в многобройни конгреси, курсове и семинари по специалността у нас и в чужбина.