Д-р Григор Георгиев Сиришнишки

шеф-екип на спешния кабинет към Клиниката по детска ортопедия и травматология

Завършва медицина в МА-София през 1989 г. 

Демонстратор по анатомия межу 1985 и 1987 г.

Между 1990 - 1991 г. работи като лекар в МБАЛ "Св. Врач“ – гр. Сандански.

През 1991 г. започва да работи като лекар в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов“. 

Придобива специалност "Ортопедия и травматология" през 1997 г.

Преминал е курс по "Спешна медицина" през 1992 г.