д-р Георги Стефанов Балканджиев

Началник Детски диагностично-консултативен блок

• Завършва медицина в Медицински университет – София 1989 г.
• Придобити специалности – обща хирургия (1995 г.); детска хирургия (2000 г.).
• От 1990 - 1992 г. – хирург в МБАЛ – Исперих.
• От 1992 – 1998 г. – хирург в МБАЛ – Перник.
• От 1998 г. – хирург към Клиника по Детска хирургия УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
• От 2017 г .– Началник Детска диагностично-консултативен блок.
• Участия в национални и международни форуми.
• Начуни интереси – спешни коремни състояния, детски травматизъм, тумори в детската възраст.