Д-р Георги Митков Митев

специализант кардиология

Д-р Георги Митев завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 2019 г. През 2020 г. започва специализация в Клиника по кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2021 г. води практически упражнения по програма „ПУЛСС“. 

Владее английски език.