Д-р Георги Лъчезаров Янков

асистент, кардиолог

Д-р Георги Янков завършва медицина в Медицински университет, гр. София през 2013 г.  От 2014 г. до момента  е зачислен като редовен докторант към Клиника по кардиология в УМБАЛСМ „ Н. И. Пирогов”. От 2015 г. специализира Кардиология към същата клиника. Научните интереси на д-р Янков са в областта на спешната кардиологична помощ, исхемична болест на сърцето и захарен диабет. 

Владее английски, испански и немски език.