Д-р Габриела Минова-Славкова

началник отделение, уролог

Родена през 1976 г. в Белград, Сърбия.
Завършва гимназия в град Зайчар през 1094 г.
Завършва Медицински факултет към Тракийски Университет гр. Стара Загора с отличие през 2000г.
2001-2002 г. специализира лицево-челюстна хирургия към СБАЛ по ЛЧХ - гр. София.
С призната специалност по урология от 2008 г.
От 2003 г. до момента работи като лекар в Отделение по детска урология към УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".
Владее сръбски и английски езици.