Д-р Евгения Методиева Шурлиева

началник лаборатория

Д-р Евгения Шурлиева завършва Медицина в Медицински университет, гр. София през 1990 г. През 1995 г. придобива специалност "Трансфузионна хематология". През 2018 г.  защитава дисертационен труд за придобиване на образователна  и научна степен „Доктор“. От 2019 г. притежава Сертификат „Good Clinical Practice for Investigators in Bulgaria”, а през 2021 г. провежда курс за професионална квалификация: „Здравен мениджмънт”. Д-р Шурлиева взима уастие в редица специализирани обучения и научни конференции в страната и чужбина, някои от които - 8-th Haemophilia Academy, Будапеща, Унгария през 2019 г.;  научна конференция на Центъра по трансфузионна хематология – Белград, Сърбия, 2008 г.; Европейското училище по трансфузионна медицина – Парма,  Италия, 2007 г.; XXVII Congress of International Society on Thrombosis and Haemostasis, Мелбърн, Австралия, 2019 г.; конгрес на Американската асоциация на кръвните банки – Маями, САЩ, 2006 г. и др. От 1991 г. д-р Евгения Шурлиева е част от екипа на Лаборатория по трансфузионна хематология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, а от 2018 г. и неин началник. Членува в Научно дружество по трансфузионна хематология (НДТХ), Българската асоциация по трансфузионна хематология ( БАТМ), Българското дружество по спешна медицина (БДСМ), Българска асоциация по алтернативи в трансфузиологията (БAATA) и др. Владее руски и английски език.