лекар в"Обща и клинична патология"

д-р Емилия Шарова завършва медицина в МУ – гр. София през 1996 г.
Стаж в отделението от 1997 до момента.
Специализира - Обща и клинична патология към Клиника „Клинична патология и отд. Консервиране на тъкани” от 2008 г.
Две рационализации, 30 публикации на тема консервиране и съхранение тъканни графт продукти.
Член на БАТБ, ЕАТВ.