лекар

Д-р Емилия Шарова завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1996 г. През 2008 г. завършва Обществено здраве и здравен мениджмънт към същия университет. От 1997 г. е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология, сектор Тъканна банка, към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“. Има проведени обучения в различни аспекти на донорството и трансплантацията на органи, тъкани и клетки. Д-р Шарова притежава сертификати от проведени курсове на обучения по Национална програма за донорство и трансплантация / ИАТ/, както и сертификат за хирургичен експлантатор, издаден от Остеоцентър България ЕАД -2004,2009г. Член е на Българската асоциация на тъканните банки (БАТБ) и Европейската асоциация на тъканните банки (ЕАТБ). Д-р Емилия Шарова има две рационализации, както и 30 публикации на тема "Консервиране и съхранение тъканни графт продукти".

Владее английски език.