Д-р Елиза Тихомирова Стоянова

лекар специализант

Д-р Елиза Стоянова завършва медицина към Медицински университет, гр. Плевен през 2020 г. По време на следването си, както и след дипломирането си взима участие в редица обучения и конгреси, част от които XIII Национален конгрес по патология, 09.2021г.; Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология, 18.09.2020г.; I-во Балканско училище по молекулярна патология, 26.10.2019г.; XV Internaional Medical Scientific Conference for Students and Young Doctors, 9-14 October, 2017 МУ Плевен; Third Autumn School on Innovations in Medicine on the topic “Personalized Approach in the Treatment of Oncological Diseases “ , 9 October,2017 и др. От началото на 2021 г. д-р Стоянова е част от екипа на Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Владее английски и испански език.