Д-р Ели Владиславова Гунова

ортопед-травматолог

Ели Гунова
Завършено средно образoвание в езикова гимназия св.св. Кирил и Методий - град София. 

Завършено полувисше образoвание- “Орторедичен техник” в Българо- немски център за квалификация град Стара Загора

Завършено висше образование – Медицина към МУ – София

Специалност ортопедия и травматология -2014год.

Преминат AO курс Basic Principles of Fracture Management
Преминат курс - работа с CAT-CAM компютърна система за медицински цели – изработка на индивидуални медицински изделия

Публикации в български и чуждестранни издания.