лекар - специализант

През 2014 г. завършва медицина в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” гр. Варна.
Между 05.2013 и 01.2014 г. работи като медицинска сестра в частна детска ясла, гр. Варна.
Межди 2015 и 2016 г. лекар в МЦ "Версус".
От 2016 г. и понастоящем – Лаборатория по микробиология, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.
През месец ноември 2016 г. е зачислена за специализант по микробиология.
Участва с 2 доклада в XV Национален конгрес по клинична микробиология и инфектология (2017г.).
Членува в Българска Асоциация на Микробиолозите (БАМ); БулНозо.
Владее английски език.