Д-р Димитър Момчилов

уролог

Роден е през 1955г. в град Трън.
Завършва Медицински университет гр. София през 1981г.
1981-1985г. е разпределен в районната болница на гр.Оряхово.
1986г. - до момента работи в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов".
От 1989г. с призната специалност по урология.
Завеждащ Детско урологично отделение от 2008г. до есента на 2018 г.
Владее руски и английски език.