кардиолог

Д-р Даниел Петров завършва медицина през 1993 г. в Медицинският Университет, София. В „ Пирогов” е от 1994 г., след спечелен конкурс за асистент, където работи и до сега.

Придобива специалност по Вътрешни Болести през 1999 г., а след две годишна специализация в Националната Кардиологична Болница и специалност по Кардиология през 2001 г.
Притежава Европейска Диплома по Кардиология ( Мюнхен 2004г.) и Диплома за член на Европейското Дружество по Кардиология ( Стокхолм 2005г.).
Научните му интреси са в областта на електрокардиографията, белодробният емболизъм, клиничната кардиология.

Д-р Петров има публикации в престижни специализирани медицински списания, като The New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, European Heart Journal, Circulation, Texas Heart Institute Journal, Heart and Lung: The Journal of Acute and Critical Care, The Journal of Emergency Medicine, Hong Kong Journal of Emergency Medicine, Journal of Electrocardiology (Citation indices: Citation-117; h-index-3; i10-index-1 ). Д-р Петров има три презентации, като „invited speaker” на световни конгреси по кардиология-Boston, USA, 2014; Vancouver, BC, Canada, 2015; Las Vegas, Nevada, USA,2016.