Д-р Даниел Богданов Петров

главен асистент, вътрешни болести, кардиолог

Д-р  Даниел Богданов Петров завършва медицина през 1993 г. в Медицински университет, гр. София. От 1993 г. до 1994 г. работи в спешното звено към IV  градска поликлиника като дежурен лекар. В „Пирогов” започва работа като санитар през 1989 г. по време на следването си в курса по медицина, а от 1994 г. като лекар, след спечелен конкурс за асистент, където работи и до сега. Придобива специалност по "Вътрешни болести" през  1999 г.,а след  двегодишна специализация в Националната кардиологична болница и специалност по "Кардиология" през 2001 г. Притежава Европейска диплома по Кардиология (Мюнхен 2004 г.) и Диплома за член на Европейското дружество по кардиология ( Стокхолм 2005 г.). Научните му интреси са в областта на електрокардиографията, белодробния емболизъм, клиничната кардиология. Д-р Петров има публикации в престижни специализирани медицински списания, като The New England Journal of Medicine, Annals of Internal Medicine, European Heart Journal, Circulation, Texas Heart Institute Journal, Heart and Lung: The Journal of Acute and Critical Care, The Journal of Emergency Medicine, Hong Kong Journal of Emergency Medicine, Journal of Electrocardiology,  the BMJ (Citation indexes: Citation-171; h-index-4 ; i10-index-2 ). 

Д-р Петров  има три презентации, като „invited speaker” на световни конгреси по кардиология-Boston, MA, USA, 2014; Vancouver, BC, Canada, 2015; Las Vegas, Nevada, USA,2016.