специализант в Клиника по вътрешни болести

Д-р Борислав Валентинов Петров
19.08.1989 г. в гр. Варна
септември 2003 г. – Първа Езикова Гимназия гр. Варна
септември 2008 г. – Медицински Университет гр. Варна
професионално направление Медицина
ноември 2014 г. – започва работа в КВБ на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” ЕАД като специализант по Вътрешни болести.

Чужди езици – ползва свободно Английски и Руски.

Научни интереси – в областта на Вътрешните болести, Ендокринология, Гастроентерология и Диететика.