ортопед и травматолог

Д-р Антоанета Стоименова завършва Медицински университет -София през 2009 г.

От 2012 г. е назначена като лекар -ординатор в Клиника по Хирургия на ръката УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". По-късно през същата година започва специализация по Ортопедия и травматология.

Член на Българско дружество по хирургия на ръката и БОТА.

Курсове
Hajduszoboszlo, Hungary-Eastern European course of hand surgery– Tips and Tricks in Hand Surgery 12-14.09. 2014г.

Научни участия:
1.Съвременно поведение при оперативното лечение на сухожилията в „ Ничия зона“ – презентация на XII Национален конгрес на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация (БОТА), Златни пясъци 09-12.10.2013г.
2.Анализ на оперативната дейност на Клиника по хирургия на ръката към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” – постер на XII Национален конгрес на Българската Ортопедияна и Травматологична Асоциация (БОТА), Златни пясъци 09-12.10.2013г.