специализант в Клиника по вътрешни болести

д-р Анна Стоиемнова е родена в гр. Петрич на 05.02.1990 г.
Завършва средното си образование през 2009 г. в гимназия „Пейо К. Яворов” в същия град.
Възпитаник е на Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов”, гр. Варна където завършва висшето си образование през 2016 г.

Участва в:
Пета национлана студентска академия по Хирургия, София,2015 г.
XV Национален конгрес по Хирургия с международна участие, 2016 г.
Third international workshop on Anti- terrorism, 2016 г.
Black Sea Symposium for young scientist in Biomedicine, 2016 г.