Д-р Анелия Илиева Бобева

лекар

Д-р Анелия Бобева завършва медицина към Медицинска академия, гр. София през 1986 г. Част от основните научни умения на д-р Бобева са в областта на патоморфологията и цитологията. Професионалният й път започва през 1988 г. като ординатор Вътрешно отделение в болница в гр. Ихтиман, а в периода 1988 г. – 1990 г. е асистент към Научния медико-биологичен институт /НМБИ/ на Медицинска академия, гр. София. От 1990 г. до 2019 г. е лекар-хистопатолог към СБАЛ по лицево-челюстна хирургия ЕООД, гр. София. От 2019 г. е лекар „обща и клинична патология“ към Клиника по обща и клинична патология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“.

Владее английски и руски език.