Д-р Александър Александров Илков

лекар

Д-р Александър Илков завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 2017 г. Същата година работи като лекар в Спешно отеление на УМБАЛ "Св. Анна", гр. София. От началото на 2019 г. е част от екипа на Отделение по детска ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". Професионалните му интереси са насочени към методите за неоперативно и оперативно лечение на фрактури и травми на опорно-двигателния апарат при деца. 

През 2022 г. д-р Илков завършва курс AO Trauma: Basic Principles of Fracture Management. Член на Българска ортопедична и травматологична асоциация (БОТА).