специализант в Клиниката по кардиология

 Родена на 25.09. 1986 г.

Завършва висше медицинско образование в Медицински университет – София през 2013 г.

Започва работа като лекар-ординатор в Клиника по Кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ през 2014г.

Зачислена за специализация по кардиология в Клиника по Кардиология на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ през 2015г.

Участвала в две научни и две професионални практики в Европа:

Лодз, Полша - 2009г.;

Бърно, Чехия - 2010г.;

Нотингам, Англия - 2011г.

Флоренция, Италия 2012г.

Има активни участия с постерини и устни презентации на редица научни форуми в страната и чужбина.
• Има научни интереси в областта на спешната кадиология, клиничната кардиология и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

Член на Дружеството на кардиолозите в България, Европейското дружество по кардиология и Европейското дружество по атеросклероза.

Владее: английски и немски език.