Д-р Албена Емилова Николова

кардиолог

Д-р Албена Николова завършва медицина образование в Медицински университет, гр. София през 2013 г.  През 2020 г. придобива специалност "Кардиология". От 2014 г. е част от екипа на Клиника по кардиология на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов". 

Д-р Николова взима участие в програмата "Студентски практики", практикант в Кардиологично отделение, УМБАЛ "Царица Йоанна" - ИСУЛ, 18.10.2013 - 15.12.2013; Професионален обмен, отделение по Вътрешни болести - Кардиология, AOUC Careggi,Флоренция, Италия, 01.09.2012 - 30.09.2012, обменна програма на International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA); Професионален обмен, отделение по Renal Medicine, City Hospital, Нотингам, Великобритания, 25.07.2011 - 19.08.2011, обменна програма на IFMSA; Научен обмен, отделение по Респираторни заболявания и ТБ, Университетска болница БърноБохунице, Бърно, Чехия, 01.08.2010 - 31.08.2010, обменна програма на IFMSA; Научен обмен, отделение по Имунопатология, Медицински Университет - Лодз, Лодз, Полша,15.08.2009 - 15.09.2009, обменна програма на IFMSA. 

Научните интереси на д-р Николова са в областта спешната кадиология, клиничната кардиология и превенцията на сърдечно-съдовите заболявания. Член е на Български лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България, Европейско дружество по атеросклероза.

Владее английски и немски език.