Д-р Аделина Илиева Пенева

вътрешни болести, кардиология

Д-р Аделина Пенева е завършила висше медицинско образование във ВМИ - София през 1982 г.

Придобива специалност по Вътрешни болест през 1990 г. в МА - София.

Специалност по Кардиология 1992 г. - МА - София.

Притежава сертификати за базисно и експертно ниво по ехокардиография - ТТЕ, ТЕЕ - НКБ 1993, 2011 г.

 

Заемала следните работни позиции:

Окръжна болница - Кюстендил - ординатор във Вътрешно отделение за периода 1983-1984 г.

МА София, Катедра по Пропедевтика на Вътрешните Болести в периода 1984 - 1994 г. като асистент, старши асистент, главен асистент.

Кувейт - Болница "Ал Сабах" - Интензивно Коронарно Отделение - в периода 1994 - 2009 г.

Спинален център ВМА- София - на позиция консултант интернист и кардиолог в периода от 1.1. 2011 до 3. 6. 2011 г.

СБАЛББ "Св. София" гр. София като консултант интернист и кардиолог от юли 2011 до декември 2011 г.

УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов " от 3.01.2012 г. и в настоящия момент като Завеждащ Функционален Кардиологичен кабинет към Кардиологична клиника.

 

Професионални интереси:

Ехокардиографска диагностика, ТТЕ, ТЕЕ. Практика с последно поколение ехокардиграска техника от висок клас.

Работна проба - Велоергометрия, Тредмил

24 часа мониториране на Артериално налягане

24 часа ЕКГ Холтер мониториране на сърдечния ритъм - диагностика на ритъмни и проводни нарушения.

Редовни участия в научни кардиологични форуми посветени на клиничната кардиология и ехокардиографската диагностика.

 

Научни публикации:

1.Permanent Pacemaker Lead and Tricuspid Valve Endocarditis in  Postpartum Woman with Congenital Complete A-V block                                           

R Rusinova ,A Peneva, M Milanova - постер НКК 2014 Варна

  1. Hong Kong Journal of Emergency Medicine

Massive Pulmonary Embolism in a pregnant woman with an excellent response to early Thrombolytic therapy

D.B.Petrov, AI Peneva, MH Milanova

Vol.21(4) July 2014

Спешна Медицина 14/8/2

  1. Конгенитално Коригирана Транспозиция на Големите Артерии(ККТГА)

М. Миланова, А. Пенева, Л. Димитров

 Спешна Медицина 14/8/2014

  1. Клиничен случай на ендокардит свързан с имплантиран пейсмейкърен електрод и ангажиращ трикуспидалната клапа

М. Миланова, Р. Русинова, А. Пенева. Acta Cardiologica 02/2015, 55(1):17-23

  1. Clinical Epidemiology of Acute Myocardial Infarction in Kuwait
  2. Al Adsani, A. Memon, A. Peneva, G. Baidas