Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицна "Н. И. Пирогов" има сключени договори за медицинско обслужване на пациенти с допълнително здравно осигуряване в България, както следва:


1. ОЗОФ ДОВЕРИЕ
2. ЗК НАДЕЖДА
3. ЗК ДЗИ
4. ЗД ЕВРОИНС-ЗДРАВНООСИГУРЯВАНЕ АД
5. ЗК МЕДИКО-21
6. ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
7. ЗЕАД ДАЛЛ БОГГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ
8. ЗК БУЛСТРАД
9. ОБЩИНСКА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА
10. ЗК ФИ ХЕЛТ
11. ЗК УНИКА ЖИВОТ АД
12. ЗК СЪГЛАСИЕ
13. ЗК ДЖЕНЕРАЛИ-БОЛНИЧНА ПОМОЩ

За допълнителна информация и контакт:
г-жа Светлена Димова
Тел: 029154383 и 029154481