В Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н. И. Пирогов" се извършва прием на международни пациенти и лица с временно пребиваване на територията на Република България както в спешен, така и в планов порядък. Ние работим с едни от най големите международни застрахователни и асистънс компании в страната и чужбина, като:


1. BUPA INTERNATIONAL
2. AXA PPP INTERNATIONAL
3. HTH WORLDWIDE
4. AETNA GLOBAL BENEFITS
5. CIGNA
6. AP COMPANIES
7. FIDELITAS ASSISTANCE
8. CORIS BULGARIA
9. EUROCROSS BULGARIA
10. GLOBAL SERVICES BULGARIA
11. AXA ASSISTANCE
12. IMA ASSISTANCE
13. ADAC GERMANY
14. EURO-CENTER LOCAL ASSISTANCE WORLDWIDE
15. HEALTHWATCH S.A.
16. SOS INTERNATIONAL
17. S.T.ASSIST ON-LINE
18. PASSPORTCARD ISRAEL
19. BULSTRAD LIFE VIENA INSURANCE GROUP
20. UNIQA LIFE
21. MIGDAL INSURANCE CO.
22. INTERPARTNER ASSISTANCE ISTANBUL
23. INTERNATIONAL MEDICA GROUP INC

За допълнителна информация и контакт:
г-жа Светлена Димова
Тел: 029154383 и 029154481