адв. Владислав Божиков

Председател на Съвета на директорите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД