Председател на Съвета на директорите на УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" ЕАД

Златина Георгиева е завършила право в юридическия факултет на СУ " Св. Климент Охридски" през 1996г . През 2004г. завършва магистратура " държавна администрация и международно право ", а през 2009-та година завършва магистратура по "Право на ЕС " в пилотна програма към европейския Университет в  гр. Нанси , Франция. През 2013 г. работи като главен експерт в Комисията по цени и реимбурсиране към МЗ, а в последствие и в ИАЛ.

От 2014 г. до настоящия момент работи в УМБАЛ "Александровска " ЕАД като юрисконсулт а от 2017 г. като ръководител на "Клинични изпитвания и поректи".