Живка Севдалинова Савова

Главен експерт в Дирекция “ФСДУС“ в Министерство на здравеопазването. Основните дейности и отговорности са свързани с бюджетиране и отчитане на разходите в системата здравеопазването.

Главен експерт в Дирекция “ФСДУС“ в Министерство на здравеопазването. Основните дейности и отговорности са свързани с бюджетиране и отчитане на разходите в системата здравеопазването. Завършва УНСС през 1987г., а през 1994 придобива магистърска степен „Икономист”. Кариерата й в Министерство на здравеопазването започва през 1990 като счетоводител в Санаторно Курортно Управление” . Между 1994-2001 е Началник отдел „Бюджет и финансови анализи” към Изпълнителната агенция по лекарствата. В периода 2001-2002 г. е финансов мениджър на фирма за клинично изпитване на лекарства. От 2003 до 2010 г. е Държавен експерт и началник сектор „Финансиране на бюджетни дейности” в Дирекция “Бюджет и счетоводство”, Министверство на здравеопазването. От 2010 до 2014 г. работи в Национален Център по Радиобиология и Радиационна Защита като зам. - директор по ФАД, финансов директор и съвместяващ финансов контрольор”, МЗ.