Поредна голяма награда за представител на "Пирогов ". Зам.-изпълнителният директор по медицинската дейност проф. Николай Габровски получи престижно отличие от Технически университет-София. Ректорът на Техническия университет – София, проф. дн инж. Иван Кралов награди изявени професионалисти и заслужили преподаватели на Техническия университет – София по време тържествена церемония в присъствието на членовете на Академичния съвет. Сред тях и е нашият проф. Н. Габровски. Той получи „Златен медал на Техническия университет – София“ и грамота, връчвани на изявени професионалисти и заслужили преподаватели на университета. Проф. Николай Габровски беше отличен за заслуги в развитието на сътрудничеството с Техническия университет – София.

"Подобна награда е чест, която пожелавам на всеки български учен. Това е признание за големите съвместни усилия на Клиниката по неврохирургия и Техническия университет. Това ме мотивира и задължава да продължавам да надграждам постигнатото и предавам познанията, които имам. Благодаря Ви!", сподели проф. Николай Габровски по повод наградата.

 Проф. Кралов закри церемонията с думите: „За мен връчването на награди е един от най-хубавите моменти, защото това е заслужено признание за работата и успехите на нашите преподаватели, за плодотворното сътрудничество с нашите партньори и осмисля нашето съществуване като университет и изследователски център. Ние изграждаме бъдещето, създаваме техническия елит на нацията, който ще работи за просперитета на нашето общество. ".