До Изпълнителния Директор
на УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”
Д-р Валентин Димитров

СТАНОВИЩЕ
от

Проф. Диян Енчев, дм

Началник Първа ортопедична травматология и Травматологичен операционен блок

Гoсподин Директор,

Относно: организирания протест от фондация “Даная” пред паркинга на УМБАЛСМ
„Н.И.Пирогов”.
Моля за Вашето и на Борда на директорите на УМБАЛС Н.И.Пирогов” съдействие за
уведомяване на всички институции (включително НПО) имащи отношение към този
въпрос и взимане на мерки за преустановяване на тези действия пред болницата.
Смятам, че улицата пред здравното заведение не е мястото за протестиране. Това
нарушава директно работния процес на болницата. Във вреда е на нашите болни
възрастни и деца които в тези тежки зимни дни търсят 24 часа, седем дни в седмицата,
помощ и лечение от нас лекарите, сестрите и въобще персонала на болницата.
Въздействието върху болните влизащи в болницата е директно и тежко, внушаващо за
лоша медицинска практика, немарливост, криминални прояви, лошо отношение,
злонамереност и безнаказаност на работещите в болницата. Тези заявени обвинения в
общестените медиите от фондацията и нейното присъствие пред болницата оказват
негативно емоционално въздействие не само върху болните деца и възрастни, но и и
на нас работещите в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” причиняващ ни психологически
дискомфорт, чувство на вина и тежък емоциален стрес което неизбежно ще повлияе на

качеството на лечебния процес и ще засегне болните (и техните близки) лекувани при
нас.
Нещата са много семпли моля за Вашето съдействие и на борда на директорите и
отговорните институции да ни се осигури елементарна спокойна среда за нормален
работен процес. Протеста пред болницата е вреден и за болните и за персонала.
Защитете ги. Преустановете го.
Ефекта от него се отразява незабавно вчера 22 януари от 8.15 до 10.35 мин 4 болни с
фрактури на долен крайник показани за оперативно лечение са отказали категорично
приемане в болницата. Съответни амбулаторни номера N2696, N2698, N2817 и N 2875.
Тези болни ще са принудени да търсят други лечебни заведения с всички последващи
рискове и финансови тегоби.

С уважение:

Проф. Диян Енчев дм

23.01.2023 година