От 2019 г. ЯМР (ядрено-магнитен резонанс) центърът на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ разполага с най-ново поколение апарат, позволяващ бързина и високо качество на предаване на данните. Окомплектован е със софтуерни пакети за анализ на данни и позволява провеждане както на рутинните магнинтно-резонансните (МРТ) изследвания на централна нервна, мускуло-скелетна, гастро-интестинална, отделителна, полова, вкл. целотелесно скениране и др., така и прилагане на редица нови техники в онкологията и неврологията - като МРТ трактография, спектроскопия, контрастна и безконтрастна мозъчна перфузия.

Центърът е един от малкото в България, в които рутинно се провежда магнитно-резонансно изследване на сърце и сърдечно-съдова система, като пълният кардио-пакет включва и възможности за количествена оценка на промените в миокарда посредством техниките Т1, Т2 и Т2* картиране. Това дава възможност за прецизна оценка на промените в миокарда при редица заболявания - инфаркт на миокарда, кардиомиопатии, болести на натрупването и мн. др.

Наред със съвременната апаратура, центърът предлага индивидуален подход от високоспециализирани специалисти при провеждане на изследванията, за чиито компетенции и усилия получават заслужено признание от пациенти.

Внимателни, отзивчиви, с грижа за пациента…“ споделя пациент в свое благодарствено писмо.

СМДЛОД „Н. И. Пирогов” функционира като самостоятелен център за магнитно-резонансна образна диагностика към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”. Работи всеки работен ден от 8:00 ч. до 20:00 ч. , вкл. и с направления от НЗОК. Контакти за записване на часове: 02/9154 304, 0882 480 003.