Васил Йорданов Клявков

Заместник изпълнителен директор по икономическата дейност на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Васил Йорданов Клявков завършва магистратура по корпоративни финанси през 2001г. в Пловдивски университет „ Паисий Хилендарски“.

Той е възпитаник на Университета по национално и световно стопанство гр.София. където през 1996г. придобива диплома за висше образование по икономика специалност маркетинг и мениджмънт.
Работил е в община Пловдив като старши специалист в ОП „Европейски политики и международно сътрудничество“.

От 1997 до 2001 г. е народен представител в 38- то Народно събрание и член на бюджетната комисия
в него. Бил е съветник по въпросите на бюджетната политика в екипа на финансовия министър Валери Велчев.