Към МЦ „Н.И.Пирогов“ от януари 2021 г. е разкрит Имунизационен център, разполагащ с два кабинета, в които паралелно работят два екипа . Работното време на Имунизационния център е от 8.30 до 17.30 часа всеки ден, включително събота и неделя.  Центърът разполага с всички регистрирани на територията на Република България ваксини: Comirnaty (Pfizer), Moderna, Janssen и Astra Zeneca в достатъчни количества, като зареждането се осъществява чрез РЗИ – гр. София.  Няма място за тревога относно поетия от болницата ангажимент за ваксиниране на желаещите. ОЧАКВАМЕ ВИ!