Д-р Светослав Славков, началник на Клиниката по лицево-челюстна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ разкри в интервю пред журналиста Невена Попова как работи именно тази структура на най-голямата спешна болница в страната.

Мултидисциплинарен подход, екипна работа и сътрудничество с Клиниката по неврохирургия, отделенията по УНГ и очни болести са в основата на успешното лечение на пациентите на Клиниката по лицево-челюстна хирургия, които намират помощ в болница „Пирогов“ в резултат на пътнотранспортни инциденти, както и такива от битов характер. Д-р Славков подчертава, че специалистите от неговия екип поддържат 24/7 часова спешност и работят в тясна колаборация със спешния екип на Клиниката по неврохирургия на лечебното заведение.

В интервюто се дискутират и въпросите за съвременните тенденции при лечението на фрактури на лицевите и челюстните кости базирано на най-нови методи и материали, съобразени с добрата медицинска практика в Европа и света. Д-р Славков коментира, че благодарение именно на световните тенденции, които той и колегите му в „Пирогов“ прилагат в работата си, лечението и следоперативния период може да бъде скъсен до четири пъти.

Опитът на нашия екип в клиниката е значителен. За лечение на фрактури при деца използваме щадящи методи и средства като резорбируеми плаки и винтове. Това ни помага да бъдем на световно ниво в лечението на травми и прави нашите пациенти доволни и усмихнати както преди инцидента.

В интервюто д-р Светослав Славков споделя и удовлетворението си като професионалист от ежеседмичните онкологични срещи, които се провеждат в „Пирогов“ и представляват единствения Онкологичен комитет по ЛЧХ в страната.

„Медицината е отборна работа. Създаването на екип и поддържането на добри отношения в него, където специалистите са обединени в усилията си да помогнат на пациентите, са процеси, които изискват време, желание и най-вече усилия. При нас, също като в планината, екипът се движи с темпото на най-бавния. Затова не пестим сили да предадем знанията и опита си на по-младите колеги. Само така, благодарение на общата ни работа като екип, ще успеем да запазим нашето водещо място в лечението на заболяванията в лицево-челюстната област, каквото заемаме вече над 20 години. Приемствеността и екипната работа в нашата клиника ни дават основание смело да кажем, че сме водещо звено в обучение на специализанти по орална и лицево-челюстна хирургия предвид богатата патология, с която се срещаме в „Пирогов“.

Не спираме да учим и да се развиваме, надграждаме традициите, на които са ни научили нашите учители. Черпим опит от добрите практики, които наблюдаваме и на световно ниво. Похвално е, че в екипа, който ръководя, почти всички колеги са с магистратура по стоматология и медицина или са в процес на следване. Очаквам, в синхрон с квалификацията на персонала, да надграждаме и необходимото медицинско оборудване, което да продължава да ни позволява да оказваме помощ и да предлагаме стандарт на лечение базирано на световните тенденции в нашата област.“

Цялото интервю на д-р Светослав Славков можете да прочетете тук.