Във връзка със запитвания от медии за дете, постъпило в университетската спешна болница "Пирогов" след инцидент с пиротехническо средствто, уведомяваме следното:

В УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" е докарано по спешност малолетно дете, пострадало от пиротехническо средство в гр. Сандански.
То е оперирано по спешност. Извършената интервенция е първа от поредица интервенции. Кога ще е състоят последващите ще преценят лекарите на база състоянието и как се повлиява то.
На този етап е рано за всякакви прогнози.